Magyar Óvodaprogram 2019

A magyar óvoda program részévé vált az abrudbányai egyházi tevékenységnek, hiszen már nyolc éve megszakítás nélkül működik. A gyülekezet élni akarását bizonyítja, hogy azokban az időszakokban, amikor nem lakott itt helyben lelkipásztor, akkor is megszervezték a programot. Tehát hagyománya van.

Az elmúlt 2019-es évben is hasonlóképpen működött, mint azelőtt. A gyerekek az iskolai oktatás ideje alatt déli 12 órától, délután 4 óráig egy csoportban vettek részt a tanításban. Az oktató Ladányi Hajnal volt, a feleségem, akinek én is segítettem, amikor több gyerek volt jelen.

A szünidőben is van aktivitás. Mivel összeszoktak a gyerekek, nyáron is el-el jönnek játszani, különösen azért, mert a vakációban több gyerek is itt vakációzik, akiknek családja elszármazott Abrudbányáról.

A tevékenység helyszíne az egyházközség parókiája, tanácsterme.

A cél, a vegyes családokból származó gyerekek magyar nyelvre való megtanítása, ami nem könnyű feladat, mert otthon nincs kivel gyakorolniuk.

A program keretén belül örvendetes az, hogy teljesen román családból is jönnek gyerekek. Így a román szülőket is bevonjuk az egyházi életbe, rendezvényeinkbe. Meggyőződésem, hogy áldásos munkát végzünk, ami a közösségünk jelenét, de főleg a jövőjét illeti.

A tavasszal kialakult járványhelyzet miatt, sajnos megszakadt a tanítás. A programot folytatni szeretnénk, mert jól működött.

Az igazság az, hogy nagy rá az igény, már csak ezért sem szabad abbahagyni.

Ez úton köszönjük a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alap támogatását!

Ladányi P. Sándor

Református lelkipásztor