REFORMÁCIÓ 500

A Hegyaljai régióban Gyulafehérvár mellett Abrudbányán is megrendezésre került a Reformáció ötszáz éves jubileuma. A program elsődleges célja főhajtás abrudbányai elődeink előtt, akik áldozatos munkával templomot és iskolát építettek és szép örökségként hagytak ránk, a másodlagos cél pedig a mély-szórványban élő magyarság összegyűjtése és egy szép, gazdag üzeneteket hordozó ünnepi műsor keretében megtapasztalni és megtapasztaltatni újra és újra az egymáshoz tartozás és – különösen a mély-szórványban – az egymásra utaltság érzését.

A Reformáció 500 éves ünnepi műsorára 2017. július 8.-án került sor az Abrudbányai Református Egyházközségben. Nemcsak emlékezés, ünneplés, hanem ugyanakkor előretekintés is ez az ünnep: az elmúlt 500 év megpróbáltatásai és viszontagságai ellenére még van református egyház, ami bizakodásra ad okot – ebben a megfogyatkozó magyar társadalomban Isten kegyelme felülírja a statisztikai adatokat.

A program résztvevői, szűkebb körben a hegyaljai régió reformátusai, nagyobb körben a Nagyenyedi Református Egyházmegye reformátusai, tágabb értelemben pedig minden ünneplésre vágyó magyar., akik szeretnek találkozni és együtt lenni. Közel 50 személyt köszönthettünk Abrudbányán, Barosbagó, Tövis, Gyulafehérvár, Magyarigen, Sárd, Zalatna, Felvinc, Kolozsvár, Aranyosbánya, Topánfalva képviseletében.

Az istentiszteleti keretben zajló ünnepi műsoron elhangzó előadás bemutatta a régió református történetét, különös hangsúllyal az erdélyi református fejedelmek küzdelmeire, az ő harcaikra az “új vallás” megszilárdulása érdekében, a templomok és iskolák alapításaira, ugyanakkor a rendezvény alatt sor került, “jelhagyásként”, a Reformáció 500 éves jubileumára kiadott zászlók felavatására is. Az ünnepély alatt végig látható volt az erdélyi “református” fejedelmekről készült ismertető-kiállítás is. A rendezvény fénypontja volt Marosán Csaba, kolozsvári színész Luther Márton Asztali beszélgetéseiből válogatott és erre az ünnepre összeállított monológja.

Az ünneplést a közeli vendéglőben megszervezett ünnepi ebéd és jó hangulat zárta.

Köszönjük támogatóinknak!

 

Abrudbánya, 2017. augusztus 1.