“Kevesen bár… de megtörve nem!

Az 1848-49 forradalom abrudbányai, zalatnai és magyarigeni áldozatainak emlékét őrző obeliszkeknél, rövid istentiszteletet és koszorúzási szertartást tartottak Szász Csaba (Magyarigen) és Ladányi Péter Sándor (Abrudbánya és Verespatak) református lelkipásztorok.

A maroknyi csoport lelkesen, minden esztendőben (többen vagy kevesebben) március 15. –hez legközelebb eső vasárnapon összegyűl Ompolygyepűnél (Presaca Amoliului) és visszatekint azokra a véres napokra, amikor több száz honfitársunk életét erőszakkal elvették. Összegyűl, és azért imádkozik minden esztendőben, „hogy ilyen szörnyűség soha többé ne történjen” , a magyarigeni közel 187 özvegy imáját ismételve, akik 1848. október 28.-án férjeiket és fiaikat siratták és a romokban heverő templomban úrvacsorát vettek.

A képeken látható a preszákai emlékoszlop, amit Lukács Béla (a mészárlás túlélője), aki akkor a párizsi világkiállítás kormánybiztosa volt és saját költségén készítettet a szülei, testvérei és a zalatnai áldozatok emlékére.  Az obeliszk országút felé eső oldalán egy egyenlő szárú kereszt alatt a PAX felirat olvasható. Alatta, a talapzatra a következő szöveggel ellátott táblát erősítették: „1848 október 24. atyja Lukács Simon, anyja Gál Teréz, testvérei:István, Teréz, Simon, Péter és Eleonora, valamint az itt nyugvó 700 zalatnai lakos emlékének kegyelettel emeltette Lukács Béla 1899-ben”. Sajnos, a feliratot eltávolították.

Harminc-negyven méterrel fennebb egy másik sírkő is áll magányosan, ezen sem látható felírat, itt-ott, egy-egy betű csak. Valamikor ez állt rajta:1848 október 24-én híveivel együtt itt lelte halálát a zalatnai ev. ref. egyház lelki pásztora Salánszky Lajos és Szántó József  tanító mester.

A rövid szertartás után a kis csapat továbbutazott és Magyarigen Római-Katolikus templomának hátsó kertjében koszorút helyezett el az ott található 187 áldozat emlékét őrző emlékművön. Majd mindnyájan bevonultak a templomba és harangkísérettel elénekelték Nemzeti Imádságunkat.

Hőseink, áldozatuk, eleink emléke legyen örökké áldott!

Abrudbánya, 2022. március 13.