“Kevesen bár… de megtörve nem!

“Kevesen bár… de megtörve nem!

Az 1848-49 forradalom abrudbányai, zalatnai és magyarigeni áldozatainak emlékét őrző obeliszkeknél, rövid istentiszteletet és koszorúzási szertartást tartottak Szász Csaba (Magyarigen) és Ladányi Péter Sándor (Abrudbánya és Verespatak) református lelkipásztorok. A maroknyi csoport lelkesen, minden esztendőben (többen vagy kevesebben) március 15. –hez legközelebb eső vasárnapon összegyűl Ompolygyepűnél (Presaca Amoliului) és visszatekint azokra a véres napokra, amikorRead more about “Kevesen bár… de megtörve nem![…]

Jó hírek a zavaros időkben!

Jó hírek a zavaros időkben!

Közel 5 millió eurós pályázatnak köszönhetően sikerül megmenteni a végső pusztulástól a hívek nélkül maradt 18. századi abrudbányai unitárius műemléktemplomot. Március 4-i ülésén a helyi tanács kiírta a pályázatot a munkálatok elvégzésére, határidő 2023 vége. Szintén tervben van a római katolikus templom restaurálása is. A projektről az abrudbányai magyarság mindenese, Kopenetz Loránd Márton számolt beRead more about Jó hírek a zavaros időkben![…]

Abrudbánya Magyar Örökség-díjat kapott

Abrudbánya Magyar Örökség-díjat kapott

„Melyik ember az közületek, a kinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?”  Lk. 15, 4. Örömmel tudatjuk minden kedves olvasóval, hogy Abrudbánya a Magyar Örökség-díj büszke tulajdonosa lett. A díj ünnepélyes átadására folyó év szeptember 25.-énRead more about Abrudbánya Magyar Örökség-díjat kapott[…]

“HONOREM MEDICI” ORGONAKONCERT

“HONOREM MEDICI” ORGONAKONCERT

Meghívó Abrudbánya Polgármesteri Hivatala, szeretettel meghív minden kedves Érdeklődőt a „HONOREM MEDICI” című orgonakoncertre, 2021. május, 15.-én, d.u. 5 órai kezdettel. Helyszín: Abrudbánya Református Egyházközség temploma.   Az esemény, az abrudbányai „Dr. Alexandru Borza” kórház egészségügyi szakembereinek és alkalmazottjainak hívatott tisztelegni és köszönetet mondani, áldozatos munkájukért és a járványhelyzetben tanúsított hősies helytállásukért. A rendezvény támogatói:Read more about “HONOREM MEDICI” ORGONAKONCERT[…]

REFORMÁCIÓ 500

REFORMÁCIÓ 500

A Hegyaljai régióban Gyulafehérvár mellett Abrudbányán is megrendezésre került a Reformáció ötszáz éves jubileuma. A program elsődleges célja főhajtás abrudbányai elődeink előtt, akik áldozatos munkával templomot és iskolát építettek és szép örökségként hagytak ránk, a másodlagos cél pedig a mély-szórványban élő magyarság összegyűjtése és egy szép, gazdag üzeneteket hordozó ünnepi műsor keretében megtapasztalni és megtapasztaltatniRead more about REFORMÁCIÓ 500[…]

Magyar Óvodaprogram 2019

Magyar Óvodaprogram 2019

A magyar óvoda program részévé vált az abrudbányai egyházi tevékenységnek, hiszen már nyolc éve megszakítás nélkül működik. A gyülekezet élni akarását bizonyítja, hogy azokban az időszakokban, amikor nem lakott itt helyben lelkipásztor, akkor is megszervezték a programot. Tehát hagyománya van. Az elmúlt 2019-es évben is hasonlóképpen működött, mint azelőtt. A gyerekek az iskolai oktatás idejeRead more about Magyar Óvodaprogram 2019[…]

Beszámoló a X. Abrudbányai Magyar Napról.

Beszámoló a X. Abrudbányai Magyar Napról.

Tisztelt Olvasó, kedves Barátaink! Mindenekelőtt megköszönjük mindazoknak, akik anyagi támogatással, fáradságos munkával, nagy szeretettel hozzájárultak az Abrudbányai és Verespataki Magyar Napok megszervezéséhez és megrendezéséhez, valamint vendégeinknek, hogy eljöttek, velünk együtt ünnepeltek. A rendezvény istentisztelettel kezdődött. Igét hirdetet Lk. 24, 44-53 és Ján. 20, 17 vk. alapján Ladányi Péter Sándor az Abrudbánya és Verespatak Református EgyházközségekRead more about Beszámoló a X. Abrudbányai Magyar Napról.[…]

Magyar Közösség Napja, 2019. Június, 29.

Magyar Közösség Napja, 2019. Június, 29.

Kedves Barátaink! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy lassan közeleg közösségünk életében az a fontos és kiemelkedő esemény, amit már mindenki úgy ismer, hogy az Abrudbánya-i Magyar Közösség Napja, “Verespatak és Abrudbánya Magyar Kulturális Egyesület” és “Abrudbánya Református Egyházközség” szervezésében. A dátum változatlan, mint minden esztendőben, most is június utolsó szombatjára (június 29.) szervezzük ünnepélyünket. Aki márRead more about Magyar Közösség Napja, 2019. Június, 29.[…]

Magyar Közösség Napja 2018. június 30.

Magyar Közösség Napja 2018. június 30.

Kedves Olvasó! Az idén is sor kerül az Abrudbányai Magyar Közösség Napjának a megrendezésére az Abrudbányai Református Egyházközség és az Abrudbányai és Verspataki Magyar Kulturális Egyesület jóvoltából. Lassan már hagyománnyá alakult ennek a kicsi, de nagyon lelkes közösségnek a rendezvénye, hiszen az idén már a 9. alkalommal  gyűlünk össze határon innen és túl, hogy emlékezzünk,Read more about Magyar Közösség Napja 2018. június 30.[…]